© PraktijkCH . All rights reserved

Cadeau Bon Home

terug

Cadeau Bon bestellen

 Om een cadeau bon te kunnen bestellen kunt u het volgende doen :
        t.n.v. Praktijk CH  o.v.v. “ cadeau bon”.
               - Massage ter waarde van een half uur 27.50

               - Massage ter waarde van een uur 44.-