Natuurgerichte Werkijze - Praktijk CH

Praktijk voor Natuurgeneeskunde
Voor meer informatie of  het maken van een afspraak:    06-55724538  of   info@praktijkch.nl
Voor meer informatie of  het maken van een afspraak:    06-55724538  of   info@praktijkch.nl
Voor meer info:
06-55724538  
Ga naar de inhoud

Natuurgerichte Werkijze


Als natuurgeneeskundig therapeute heb ik een holistische visie en werkwijze ontwikkeld. Vanuit deze visie naar de mens kijken, luisteren, aanvoelen, en voelen is voor mij als therapeute belangrijk om een zo optimaal mogelijke behandeling op maat te kunnen geven.
 
Ik werk volgens de eclectische methodiek, waardoor ik verschillende methodieken en inzichten zal combineren naar gelang de hulpvraag. Ik vind het als therapeute belangrijk om een behandeling vanuit ruim inzichtelijke verbanden te kunnen aanbieden, omdat ieder persoon een eigen specifieke hulpvraag /antwoord behoeft.
 
Ik werk met de algemene natuurgerichte principes: energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en levenskunst
 
Vaak realiseer ik mij, dat deze kijk op behandelen van een oorzaak van klachten niet altijd makkelijk zijn te verklaren of regulier (goed) bekend zijn. "In een vriendelijk ontspannen oordeelloze sfeer streef ik altijd naar een goed inzicht voor mijn cliënt" Zo ontstaat er wederzijds respect en vertrouwen naar elkaar en zal een behandeling het zelfherstellend vermogen zo optimaal mogelijk helpen herstellen.


 
Energie
 
Mijn behandeling stelt gerust en geeft ruimte om vrij te stromen. Voedingstoffen /afvalstoffen worden vervoerd, zenuwen komen tot rust ,de hartslag daalt, energie blokkades kunnen worden opgeheven en energie kan vrij stromen. Fysiek, emotioneel en energetisch komt er weer balans. Middels verschillende  methodieken kunnen tijdens de behandeling energetische blokkades in spieren,gewrichten, zenuwen, organen,lymfe-  of meridianenbanen en emoties opgeheven  worden. Ieder behandeling  zal geblokkeerde energie in beweging brengen en het zelfhertellend vermogen en energie zijn natuurlijke weg laten vinden. Vanuit mijn inzichten als natuurgeneeskundig therapeute kan ik energie ook zijn weg laten vinden met neutraceuticals (o.a. medicinale kruiden capsules)welke hiervoor genoemde processen versterken en begeleiden.
 

Prikkeloverdracht
 
Mijn behandeling helpt voedingstoffen/afvalstoffen te vervoeren in het gehele menselijke systeem,cel processen zullen beter kunnen werken ,waaronder ook zenuwcelprocessen. Het zenuwstelsel komt tot rust en prikkeloverdracht zal hierdoor beter kunnen plaatsvinden. De behandeling zal invloed kunnen uitoefenen op het gehele neurotransmitter systeem zowel fysiek ,emotioneel als energetisch. De genwerking zal verbeteren of herstellen waar dit niet goed meer werkt. Het eigen communicatie netwerk van de mens zal een zelfregulerend effect in prikkeloverdracht ervaren en op deze manier zal ik met mijn behandeling trachten blokkades in overdracht op te heffen.
 

Drainage
 
Alvorens Energie systemen in gang te hebben gezet en prikkel overdacht beter mogelijk te hebben gemaakt zal ik met elkaar versterkende inzichten en methodieken drainage bewerkstelligen om het belaste lichaam energetisch en fysiek ongewenste belasting af te kunnen laten vloeien. Zo kan een versnelde werking van drainage/detox ontstaan.
 
 
Voeding
 
Als natuurgeneeskundig  therapeut heb ik veel  kennis opgedaan over het effect van voeding op ons gehele lichaam ,zowel fysiek als emotioneel. Dit heeft zelfs effect op onze genen binnen ons erfelijk materiaal.“Als therapeute adviseer  en coach  ik cliënten  hun voeding-/drink -en leefstijl gedrag “. Dit voor het best haalbare resultaat van een behandeling.  Het concept “energetische voeding en parasitaire schadelijke invloeden”   ligt ik toe in een begrijpbaar  inzicht. Hierdoor ontstaat er een sneller algeheel inzicht in de klacht en komt het zelfherstellend vermogen sneller op gang.
 

Levenskunst
 
Naast mijn eerder genoemde methodieken en inzichten geniet ik ruime kennis van TaiChi en Yoga. In TaiChi als levenskunst ben ik afgestudeerd tot een goede graad om advies te mogen geven aangaande de alles beïnvloedende levens stroom …CHI. Naast mijn nu ruim 15 jaar ervaring in de TaiChi heb ik 7 jaar yoga beoefend en een deel gedoseerd van waaruit mijn interesse in de anatomie en bewegingsleer ontstond. Vanuit mijn grote interesse voor de mens in zijn prachtige kracht te helpen herstellen leerde ik mijzelf veel over prana/chi voeding methodieken ,adem methodieken, meditatie methodieken en de alles omvattende universele liefde. Ik las vele boeken ,bezocht workshops , volgde cursussen en oefende naar hartenlust met alle opgedane kennis. Ik blijf mij ontwikkelen en volg nog verschillende opleidingen in de esoterische leer bij seniamelchizedek aan de One Counsiness Academy.
 
Deze levens kunst neem ik geheel mee in mijn zijn als therapeut. Met mijn goed ontwikkelde kijk en voel technieken naar jou als  mens als een holistisch geheel  zal ik in mijn behandeling altijd de ambitie natreven om patronen en verbanden, die emotioneel energetisch en fysieke blokkades of ziektes/klachten veroorzaken op te heffen. Zodoende kan er een zelfherstellend vermogen tot stand komen. Ik zal eclectisch behandelen(meerdere methodieken en inzichten in combinatie) , maar methodieken worden ook op mijn inzicht en advies enkelvoudig ingezet tijdens een behandeling geheel op maat. Op deze manier zal ik een ruim inzichtelijk behandelingtraject met een zo snel mogelijk resultaat kunnen behalen.Een afspraak maken???  stel je vraag
06-55724538 of mail naar  info@praktijkch.nl


Terug naar de inhoud